KNR nr AT-44 Stropy w technologii KONBET

Producent: ATHENASOFT

Katalog zawiera nakłady rzeczowe na montaż stropów gęstożebrowych o rozpiętości do 9,3 m, stropów z płyt kanałowych o rozpiętości do 15,0 m oraz stropów z płyt panelowych SMART i stropów FILIGRAN. Uzupełnieniem systemu są prefabrykowane nadproża oraz kształtki wieńcowe

KNR AT
Cena netto: 21,00 zł
Cena brutto: 22,05 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna 
Założenia szczegółowe

Rozdział 01 Stropy gęstożebrowe TERIVA KONBET FAMILY 

 • Tablica  0101  Stropy TERIVA 24/60 LIGHT – transport materiałów wyciągiem 
 • Tablica  0102  Stropy TERIVA 24/60 LIGHT – transport materiałów żurawiem 
 • Tablica  0103  Stropy TERIVA 24/60 PLUS – transport materiałów wyciągiem 
 • Tablica  0104  Stropy TERIVA 24/60 PLUS – transport materiałów żurawiem 
 • Tablica  0105  Stropy TERIVA 24/60 BASE – transport materiałów wyciągiem 
 • Tablica  0106  Stropy TERIVA 24/60 BASE – transport materiałów żurawiem 
 • Tablica  0107  Stropy TERIVA 28/60 PLUS – transport materiałów wyciągiem 
 • Tablica  0108  Stropy TERIVA 28/60 PLUS – transport materiałów żurawiem 
 • Tablica  0109  Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM – trans¬port materiałów wyciągiem 
 • Tablica  0110  Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM – trans¬port materiałów żurawiem 
 • Tablica  0111  Stropy TERIVA 34/60 HIGH – transport materiałów wyciągiem 
 • Tablica  0112  Stropy TERIVA 34/60 HIGH – transport materiałów żurawiem 
 • Tablica  0113  Stropy TERIVA 34/45 STRONG – transport materiałów wyciągiem 
 • Tablica  0114  Stropy TERIVA 34/45 STRONG – transport materiałów żurawiem 
 • Tablica  0115  Stropy TERIVA 34/45 LONG o rozpiętości 7,70 ÷ 9,30 m 
 • Tablica  0116  Stropy TERIVA - roboty uzupełniające 


Rozdział 02 Stropy z elementów wielkowymiarowych KONBET 

 • Tablica  0201  Stropy z płyt kanałowych typu „S” KONBET 
 • Tablica  0202  Stropy z płyt STRUNOBETONOWYCH KONBET SPK 
 • Tablica  0203  Stropy z płyt panelowych SMART KONBET 
 • Tablica  0204  Stropy FILIGRAN KONBET 


Rozdział 03 Nadproża i wieńce 

 • Tablica  0301  Nadproża KONBET 
 • Tablica  0302  Wieńce z wykorzystaniem pustaków szalun¬kowych KONBET