KNR nr AT-43 Systemy suchej zabudowyw technologii RIGIPS

Producent: ATHENASOFT

Zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych (w tym ścianek hybrydowych, ścian kinowych, ścian krzywoliniowych, ścian wysokich), zabudowy poddaszy, podłóg w systemie suchego jastrychu. Odrębny rozdział poświęcono systemom ochrony przeciwpożarowej.

KNR AT
Cena netto: 31,00 zł
Cena brutto: 32,55 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI


Część ogólna
 
Założenia ogólne


Rozdział 01 ŚCIANY I OKŁADZINY ŚCIAN 

 • Tablica  0101  Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na klej 
 • Tablica  0102  Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji mocowanej do podłoża za pomocą uchwytów
 • Tablica  0103  Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do podłoża 
 • Tablica  0104  Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji, z pokryciem jednostronnym
 • Tablica  0105  Ścianki działowe na konstrukcji drewnianej 
 • Tablica  0106  Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym 
 • Tablica  0107  Ścianki działowe hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 
 • Tablica  0108  Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS GRUBAS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o rozstawie 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 
 • Tablica  0109  Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym 
 • Tablica  0110  Ścianki działowe i instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
 • Tablica  0111  Ścianki działowe i instalacyjne hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym
 • Tablica  0112  Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 
 • Tablica  0113  Ścianki działowe hybrydowe na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H 
 • Tablica  0114  Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie do 9 m, na pojedynczej konstrukcji nośnej 
 • Tablica  0115  Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie do 9 m, na podwójnej konstrukcji nośnej 
 • Tablica  0116  Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie do 10 m, na pojedynczej i podwójnej konstrukcji nośnej 
 • Tablica  0117  Ściany wysokie „kinowe” z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie do 11 i 17 m, na poczwórnej i pojedynczej konstrukcji nośnej 
 • Tablica  0118  Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR FLEXI-Line 6+ lub płyt gipsowych RIGIPS RIFLEX na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 
 • Tablica  0119  Przygotowanie otworów w ściankach działowych pod montaż drzwi i naświetli 


Rozdział 02 ZABUDOWA PODDASZY, OKŁADZINY SUFITOWE, SUFITY PODWIESZANE 

 • Tablica  0201  Zabudowa poddasza z płyt RIGIPS na łatach drewnianych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej 
 • Tablica  0202  Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej 
 • Tablica  0203  Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej 4
 • Tablica  0204  Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej 
 • Tablica  0205  Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS C i U RIGISTIL (widoczna konstrukcja więźby dachowej) 
 • Tablica  0206  Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na listwach drewnianych i profilach mocowanych bezpośrednio do stropu
 • Tablica  0207  Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTI i uchwytach bezpośrednich 
 • Tablica  0208  Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach C RIGISTIL i uchwytach bezpośrednich 
 • Tablica  0209  Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL
 • Tablica  0210  Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL 
 • Tablica  0211  Sufit podwieszany monolityczny perforowany z płyt RIGIPS GYPTONE BIG i RIGIPS RIGITON, o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku, na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL
 • Tablica  0212  Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE 
 • Tablica  0213  Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO, CORATONE, GYPREX 
 • Tablica  0214  Sufit podwieszany monolityczny łukowy z płyt gipsowych RIGIPS RIFLEX lub RIGIPS GYPTONE BIG na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL 
 • Tablica  0215  Sufit podwieszany monolityczny łukowy z płyt gipsowych RIGIPS RIFLEX lub RIGIPS GYPTONE BIG na profilach RIGIPS C RIGISTIL mocowanych do konstrukcji drewnianej 


Rozdział 03 SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • Tablica  0301  Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT
 • Tablica  0302  Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 
 • Tablica  0303  Przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT 
 • Tablica  0304  Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT. Obciążenie ogniowe z zewnątrz kanału 
 • Tablica  0305  Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT. Obciążenie ogniowe od wewnątrz kanału 
 • Tablica  0306  Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 
 • Tablica  0307  Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 
 • Tablica  0308  Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT
 • Tablica  0309  Wykonanie i montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym 
 • Tablica  0310  Montaż klapy rewizyjnej 


Rozdział 04 PODŁOGI W SYSTEMIE SUCHEGO JASTRYCHU RIGIDUR 

 • Tablica   0401  Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu