KNR nr AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii DEITEREMANN

Producent: ATHENASOFT

Obejmuje wykonanie wtórnych izolacji metodą iniekcji, tynków renowacyjnych, hydroizolacji z cementowo-polimerowych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających, szpachlówek uszczelniających, bitumicznych, modyfikowanych polimerami tworzyw sztucznych grubowarstwowych mas uszczelniających (masy KMB), samoprzylepnych membran bitumicznych oraz z modyfikowanych roztworów i emulsji asfaltowych i innych materiałów. Uwzględniono też dachowe powłoki ochronne wraz z przygotowaniem podłoża.

KNR AT
Cena netto: 31,00 zł
Cena brutto: 32,55 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna
Założenia ogólne

 

Rozdział 01 Przygotowanie podłoża

 • Tablica 0101 Skucie zmurszałego tynku, usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji
 • Tablica 0102 Reprofilacja spoin w strefie iniekcji
 • Tablica 0103 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji
 • Tablica 0104 Skucie zmurszałego tynku, usunięcie zmurszałych i reprofilacja spoin
 • Tablica 0105 Reprofilacja podłoża
 • Tablica 0106 Przygotowanie podłoża

Rozdział 02 Iniekcje

 • Tablica 0201 Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna
 • Tablica 0202 Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna
 • Tablica 0203 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna
 • Tablica 0204 Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna
 • Tablica 0205 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna
 • Tablica 0206 Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna – wariant z aktywatorem
 • Tablica 0207 Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna – wariant z aktywatorem
 • Tablica 0208 Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa dwustronna – wariant z aktywatorem
 • Tablica 0209 Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna – wariant „mokre w mokre”
 • Tablica 0210 Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna – wariant „mokre w mokre”
 • Tablica 0211 Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa dwustronna – wariant „mokre w mokre”
 • Tablica 0212 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej
 • Tablica 0213 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej jednostronnej
 • Tablica 0214 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej jednostronnej
 • Tablica 0215 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej
 • Tablica 0216 Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej dwustronnej

Rozdział 03 Tynki renowacyjne

 • Tablica 0301 Obrzutka
 • Tablica 0302 Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie
 • Tablica 0303 Tynki renowacyjne WTA na sklepieniach wykonywane ręcznie
 • Tablica 0304 Tynki renowacyjne na ścianach wykonywane natryskowo
 • Tablica 0305 Tynki renowacyjne na sklepieniach wykonywane natryskowo
 • Tablica 0306 Tynki wygładzające
 • Tablica 0307 Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową

Rozdział 04 Hydroizolacje

 • Tablica 0401 Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających – nakładana ręcznie
 • Tablica 0402 Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających – nakładana ręcznie
 • Tablica 0403 Izolacja z elastycznych szlamów uszczelniających w położeniu sufitowym – nakładana ręcznie
 • Tablica 0404 Izolacja pozioma ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej – nakładana ręcznie
 • Tablica 0405 Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej – nakładana ręcznie
 • Tablica 0406 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej
 • Tablica 0407 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej
 • Tablica 0408 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana ręcznie
 • Tablica 0409 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana ręcznie
 • Tablica 0410 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana natryskowo
 • Tablica 0411 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana natryskowo
 • Tablica 0412 Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
 • Tablica 0413 Izolacje z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie
 • Tablica 0414 Izolacje podpłytkowe powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej
 • Tablica 0415 Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej
 • Tablica 0416 Fasety
 • Tablica 0417 Uszczelnienie dylatacji taśmami
 • Tablica 0418 Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej oraz kształtek
 • Tablica 0419 Uszczelnienie przejść rurowych
 • Tablica 0420 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej
 • Tablica 0421 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej
 • Tablica 0422 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą silikonową
 • Tablica 0423 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych dwuskładnikową masą na bazie wielosiarczków

Rozdział 05 Dachowe powłoki ochronne

 • Tablica 0501 Oczyszczenie i zmycie podłoża
 • Tablica 0502 Gruntowanie podłoża
 • Tablica 0503 Powłoka ochronna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Superflex FDF)
 • Tablica 0504 Powłoka dekoracyjna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Superflex FDF)
 • Tablica 0505 Powłoka ochronna z bitumicznego preparatu weber.tec 905 (Plastikol 2)
 • Tablica 0506 Lokalne naprawy (uszczelnienia) połaci dachowej bitumiczną masą weber.tec 911 (Plastikol 1)