KNR nr AT-34 Roboty murowe w technologii MUROTHERM

Producent: ATHENASOFT

System budowania MUROTHERM zaprojektowano jako kompleksowe rozwiązanie konstrukcyjno-technologiczne, umożliwiające wznoszenie budynków wielokondygnacyjnych. System składa się z pustaków ściennych, nadproży strunobetonowych oraz zestawu stropowego. W KNR podane są kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonanie stropów gęstożebrowych o rozpiętości do 11,12 m, ścian konstrukcyjnych, ścian działowych, wypełnienia konstrukcji z pustaków i cegły pełnej, montaż prefabrykowanych nadproży strunobetonowych (NSB 71 – 140 W) z elementów systemowych.

Cena netto: 21,00 zł
Cena brutto: 22,05 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna
Założenia szczegółowe
Informacje producenta

 • Tablica  0101  Stropy gęstożebrowe MUROTHERM na wysokości do 3 m - ręczny transport betonu
 • Tablica  0102  Stropy gęstożebrowe MUROTHERM na wysokości do 4 m - ręczny transport betonu
 • Tablica  0103  Stropy gęstożebrowe MUROTHERM na wysokości do 3 m z zastosowaniem pompy do betonu
 • Tablica  0104  Stropy gęstożebrowe MUROTHERM na wysokości do 4 m z zastosowaniem pompy do betonu
 • Tablica  0105  Stropy gęstożebrowe MUROTHERM - dodatkowe belki
 • Tablica  0106  Stropy gęstożebrowe MUROTHERM - elementy uzupełniające - ręczny transport betonu
 • Tablica  0107  Stropy gęstożebrowe MUROTHERM - elementy uzupełniające z zastosowaniem pompy do betonu
 • Tablica  0108  Ściany nośne budynków jednokondygnacyjnych z pustaków MUROTHERM
 • Tablica  0109  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków MUROTHERM – wypełnienia konstrukcji
 • Tablica  0110  Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków MUROTHERM
 • Tablica  0111  Ściany działowe z pustaków MUROTHERM
 • Tablica  0112  Ściany nośne budynków jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych MUROTHERM
 • Tablica  0113  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych MUROTHERM – wypełnienia konstrukcji
 • Tablica  0114  Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych MUROTHERM
 • Tablica  0115  Ściany działowe z cegieł pełnych MUROTHERM
 • Tablica  0116  Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży NSB MUROTHERM