KNR nr AT-33 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN

Producent: ATHENASOFT

Obejmuje całość czynności technologicznie niezbędnych do poprawnego wykonania systemu posadzek i powłok ochronnych z żywic epoksydowych i poliuretanowych. W nakładach uwzględniono również nawierzchnie specjalistyczne (stadiony, ścieżki rowerowe, oczyszczalnie ścieków i in.) oraz lakierowanie nadające różne klasy antypoślizgowości (R) i przestrzeń wypełnienia (V).

Cena netto: 21,00 zł
Cena brutto: 22,05 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Założenia szczegółowe

Rozdział 01 Prace przygotowawcze i uzupełniające

 • Tablica 0101 Przygotowanie i naprawa podłoża
 • Tablica 0102 Gruntowanie podłoża
 • Tablica 0103 Obrobienie wpustów odwodnieniowych – liniowych i punktowych, wykonanie faset
 • Tablica 0104 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych

Rozdział 02 Impregnacja i lakiernicze powłoki ochronne

 • Tablica 0201 Impregnacja posadzek betonowych
 • Tablica 0202 Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych

Rozdział 03 Epoksydowe posadzki i powłoki ochronne

 • Tablica 0301 Posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 20
 • Tablica 0302 Posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 22
 • Tablica 0303 Gładkie posadzki i powłoki z żywicy Harz EP Uni
 • Tablica 0304 Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy Harz EP Uni
 • Tablica 0305 Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 30 Top
 • Tablica 0306 Strukturalne posadzki i powłoki z żywicy Harz EP SDL
 • Tablica 0307 Powłoki z żywicy Harz EP TE
 • Tablica 0308 Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy Harz EP 26 AS
 • Tablica 0309 Lakierowanie zamykające
 • Tablica 0310 Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości i przestrzeń wypełnienia

Rozdział 04 Poliuretanowe posadzki i powłoki ochronne

 • Tablica 0401 Posadzki i powłoki z żywic Harz PU HB, Harz PU 25, Harz PU 26
 • Tablica 0402 Posadzki i powłoki z żywicy Harz PU 27 Flex
 • Tablica 0403 Posadzki i powłoki na balkonach z żywic Harz PU 25 i Harz PU BB4
 • Tablica 0404 Posadzki i powłoki na stadionach z żywicy Harz PU 26
 • Tablica 0405 Nawierzchnie ścieżek rowerowych i chodników z żywic Harz PU 3600 i Harz PU 3700
 • Tablica 0406 Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy Harz PU 26 AS
 • Tablica 0407 Lakierowanie zamykające
 • Tablica 0408 Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości i przestrzeń wypełnienia