KNR nr AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii BAUMIT

Producent: ATHENASOFT

Przejrzysty układ katalogu zawiera rozdziały dotyczą robót na ścianach, stropach, słupach i podciągach oraz rozdział poświęcony tynkom renowacyjnym WTA. Nakłady rzeczowe obejmują szeroką gamę tynków wewnętrznych i elewacyjnych jedno- i dwuwarstwowych o praktycznie dowolnej grubości i wykończeniu (zatarte, filcowane, gładzone). W tablicach uwzględniono wykonanie robót zarówno sposobem ręcznym, jak i maszynowym.

Cena netto: 21,00 zł
Cena brutto: 22,05 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Ustalenia wstępne
Założenia

 

Rozdział 01 Wyprawy tynkarskie na ścianach

 • Tablica 0101 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe
 • Tablica 0102 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe
 • Tablica 0103 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe
 • Tablica 0104 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe
 • Tablica 0105 Dodatki do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach

Rozdział 02 Wyprawy tynkarskie na słupach

 • Tablica 0201 Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 30x30 cm sposobem ręcznym
 • Tablica 0202 Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 30x30 cm sposobem maszynowym
 • Tablica 0203 Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 100x100 cm sposobem ręcznym
 • Tablica 0204 Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 100x100 cm sposobem maszynowym
 • Tablica 0205 Dodatki do wypraw tynkarskich wykonywanych na słupach o przekroju do 30x30 cm
 • Tablica 0206 Dodatki do wypraw tynkarskich wykonywanych na słupach o przekroju do 100x100 cm

Rozdział 03 Wyprawy tynkarskie na stropach

 • Tablica 0301 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe
 • Tablica 0302 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe
 • Tablica 0303 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe
 • Tablica 0304 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe
 • Tablica 0305 Dodatki do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach

Rozdział 04 Wyprawy tynkarskie na podciągach

 • Tablica 0401 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 30x30 cm sposobem ręcznym,jednowarstwowe
 • Tablica 0402 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 30x30 cm sposobem maszynowym, jednowarstwowe
 • Tablica 0403 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 30x30 cm sposobem ręcznym, dwuwarstwowe
 • Tablica 0404 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 30x30 cm sposobem maszynowym, dwuwarstwowe
 • Tablica 0405 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 100x100 cm sposobem ręcznym, jednowarstwowe
 • Tablica 0406 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 100x100 cm sposobem maszynowym, jednowarstwowe
 • Tablica 0407 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 100x100 cm sposobem ręcznym, dwuwarstwowe
 • Tablica 0408 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciągach o przekroju do 100x100 cm sposobem maszynowym, dwuwarstwowe
 • Tablica 0409 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciągach o przekroju do 30x30 cm
 • Tablica 0410 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciągach o przekroju do 100x100 cm

Rozdział 05 Roboty pomocnicze i uzupełniające

 • Tablica 0501 Obrzutka do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych
 • Tablica 0502 Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych

Rozdział 06 Wyprawy tynkarskie renowacyjne

 • Tablica 0601 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym
 • Tablica 0602 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem maszynowym
 • Tablica 0603 Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad wykonywane sposobem ręcznym