KNR nr AT-31 Technologia ocieplenia budynków w technologii BAUMIT

Producent: ATHENASOFT

Obejmuje wykonanie ocieplenia budynków płytami styropianowymi lub płytami z wełny mineralnej oraz wykonanie różnych wypraw cienkowarstwowych. W katalogu zamieszczono też normy na montaż systemowych elementów elewacyjnych oraz malowanie ścian zewnętrznych.

Cena netto: 21,00 zł
Cena brutto: 22,05 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Ustalenia wstępne
Założenia szczegółowe

 

Rozdział 01 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych i zbrojenie (roboty wykonywane ręcznie)

 • Tablica 0101 Przyklejanie płyt styropianowych i wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
 • Tablica 0102 Przyklejanie płyt styropianowych i wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
 • Tablica 0103 Przyklejanie płyt z wełny mineralnej i wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
 • Tablica 0104 Przyklejanie płyt z wełny mineralnej i wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
 • Tablica 0105 Przyklejanie płyt lamelowych z wełny mineralnej i wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

Rozdział 02 Ocieplenie ścian budynków z wykorzystaniem płyt styropianowych jako termoizolacji oraz wypraw cienkowarstwowej /okładziny (roboty wykonywane ręcznie)

 • Tablica 0201 Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa)
 • Tablica 0202 Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna)
 • Tablica 0203 Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa)
 • Tablica 0204 Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa)
 • Tablica 0205 Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej
 • Tablica 0206 Ocieplenie w technologii Baumit/Murexin z okładziną z płytek klinkierowych
 • Tablica 0207 Ocieplenie w technologii Baumit/Murexin z okładziną z płytek gresowych

Rozdział 03 Ocieplenie ścian budynków z wykorzystaniem płyt z wełny mineralnej jako termoizolacji oraz wyprawy cienkowarstwowej (roboty wykonywane ręcznie)

 • Tablica 0301 Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna)
 • Tablica 0302 Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa)
 • Tablica 0303 Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa)

Rozdział 04 Ocieplenie ścian budynków z wykorzystaniem płyt lamelowych z wełny mineralnej jako termoizolacji oraz wyprawy cienkowarstwowej (roboty wykonywane ręcznie)

 • Tablica 0401 Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna)
 • Tablica 0402 Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa)
 • Tablica 0403 Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa)

Rozdział 05 Tynki elewacyjne cienkowarstwowe w systemach ociepleń Baumit (roboty wykonywane ręcznie)

 • Tablica 0501 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz
 • Tablica 0502 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan
 • Tablica 0503 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz
 • Tablica 0504 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz
 • Tablica 0505 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz

Rozdział 06 Malowanie elewacji

 • Tablica 0601 Malowanie elewacji farbą silikonową
 • Tablica 0602 Malowanie elewacji farbą akrylową

Rozdział 07 Roboty uzupełniające

 • Tablica 0701 Wykonanie boni
 • Tablica 0702 Ochrona narożników wypukłych i obszaru zagrożonego uderzeniami
 • Tablica 0703 Montaż listwy początkowej oraz obróbka krawędziowa cokołu
 • Tablica 0704 Kołkowanie
 • Tablica 0705 Montaż profili dylatacyjnych
 • Tablica 0706 Montaż profili elewacyjnych okiennych 
 • Tablica 0707 Montaż profili elewacyjnych - gzymsy, parapety
 • Tablica 0708 Montaż profili elewacyjnych ozdobnych