KNR nr AT-27 Hydroizolacje

Producent: ATHENASOFT

Zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie pierwotnych i wtórnych hydroizolacji z cementowo-polimerowych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających, szpachlówek uszczelniających, bitumicznych, modyfikowanych polimerami tworzyw sztucznych grubowarstwowych mas uszczelniających (masy KMB), samoprzylepnych membran bitumicznych oraz z modyfikowanych roztworów i emulsji asfaltowych. Uwzględniono też hydroizolacje z krystalicznej zaprawy uszczelniającej, polimerowych mas uszczelniających (folii w płynie) oraz chemoodpornych, elastycznych powłok uszczelniających z żywic reaktywnych oraz wykonanie iniekcji kurtynowej „w grunt” jak też iniekcji uszczelniających rysy i przecieki.

Cena netto: 31,00 zł
Cena brutto: 32,55 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna
Założenia ogólne

 

Rozdział 01 Przygotowanie podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji

 • Tablica 0101 Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin
 • Tablica 0102 Usunięcie starych powłok bitumicznych, czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie
 • Tablica 0103 Impregnacja biobójcza i przeciwsolna, gruntowanie
 • Tablica 0104 Wyrównanie podłoży
 • Tablica 0105 Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podłożach z cegły

Rozdział 02 Izolacje pionowe i poziome z materiałów cementowych

 • Tablica 0201 Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
 • Tablica 0202 Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
 • Tablica 0203 Izolacja ze szlamów uszczelniających nakładanych w położeniu sufitowym na wyrównanym podłożu
 • Tablica 0204 Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej
 • Tablica 0205 Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
 • Tablica 0206 Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu
 • Tablica 0207 Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych w położeniu sufitowym na wyrównanym podłożu
 • Tablica 0208 Pozostałe roboty uszczelniające z zastosowaniem krystalicznej zaprawy uszczelniającej

Rozdział 03 Izolacje pionowe i poziome z materiałów bitumicznych

 • Tablica 0301 Ręczne gruntowanie podłoży pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne
 • Tablica 0302 Natryskowe gruntowanie podłoży pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne
 • Tablica 0303 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu
 • Tablica 0304 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu
 • Tablica 0305 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych
 • Tablica 0306 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych

Rozdział 04 Izolacje z polimerowych mas uszczelniających (folii w płynie) oraz chemoodpornych, elastycznych powłok uszczelniających z żywic reaktywnych

 • Tablica 0401 Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
 • Tablica 0402 Izolacja podpłytkowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie
 • Tablica 0403 Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywic na powierzchni gruntownika lub żywicy uszczelniającej

Rozdział 05 Prace dodatkowe

 • Tablica 0501 Wykonanie fasety
 • Tablica 0502 Uszczelnienie dylatacji, wklejanie taśm uszczelniających
 • Tablica 0503 Wklejanie kształtek uszczelniających
 • Tablica 0504 Izolacja zewnętrzna ze szlamów i bitumicznych mas uszczelniających KMB - uszczelnienie przejść rurowych
 • Tablica 0505 Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią
 • Tablica 0506 Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych z kołnierzem zaciskowym
 • Tablica 0507 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - obróbka detali
 • Tablica 0508 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne
 • Tablica 0509 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne
 • Tablica 0510 Iniekcja kurtynowa "w grunt" - ściana z cegieł
 • Tablica 0511 Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery
 • Tablica 0512 Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie pakerów i wykonanie iniekcji