KNR nr AT-25 Iniekcje budowlane

Producent: ATHENASOFT

Zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie izolacyjnej przepony poziomej przeciw kapilarnie podciąganej wilgoci w murach ceglanych oraz mieszanych (z cegły i kamieni naturalnych) za pomocą iniekcji: grawitacyjnej (bezciśnieniowej), ciśnieniowej, wielostopniowej. Uwzględniono użycie preparatów na bazie krzemianów, silikonatów, silanów/siloksanów oraz mikroemulsji silikonowej.

Cena netto: 26,00 zł
Cena brutto: 27,30 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna
Założenia ogólne

 

Rozdział 01 Iniekcje w murach ceglanych i mieszanych (z cegły i kamieni naturalnych)

 

Założenia szczegółowe

 

Iniekcja grawitacyjna - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

 • Tablica 0101 Iniekcja jednorzędowa jednostronna
 • Tablica 0102 Iniekcja dwurzędowa jednostronna
 • Tablica 0103 Iniekcja jednorzędowa dwustronna

Iniekcja ciśnieniowa - stopień przesiąknięcia wilgocią do 95%

 • Tablica 0104 Iniekcja jednorzędowa jednostronna
 • Tablica 0105 Iniekcja dwurzędowa jednostronna
 • Tablica 0106 Iniekcja jednorzędowa dwustronna

Iniekcja wielostopniowa - stopień przesiąknięcia wilgocią do 95%

 • Tablica 0107 Iniekcja jednorzędowa jednostronna - wariant „mokre w mokre”
 • Tablica 0108 Iniekcja dwurzędowa jednostronna - wariant „mokre w mokre”
 • Tablica 0109 Iniekcja jednorzędowa dwustronna - wariant „mokre w mokre”
 • Tablica 0110 Iniekcja jednorzędowa jednostronna - wariant mikroemulsja silikonowa + aktywator
 • Tablica 0111 Iniekcja dwurzędowa jednostronna - wariant mikroemulsja silikonowa + aktywator
 • Tablica 0112 Iniekcja dwurzędowa jednostronna - wariant mikroemulsja silikonowa + aktywator

Wstępna iniekcja wypełniająca pustki

 • Tablica 0113 Otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej
 • Tablica 0114 Otwory dla iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej jednostronnej
 • Tablica 0115 Otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej dwustronnej
 • Tablica 0116 Otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej jednostronnej
 • Tablica 0117 Otwory dla iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej
 • Tablica 0118 Otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej dwustronnej

Rozdział 02 Roboty uzupełniające

 

Założenia szczegółowe

 • Tablica 0201 Skucie tynku i naprawa spoin
 • Tablica 0202 Uszczelnienie pasa muru