KNR nr AT-24 Okładziny ceramiczne basenów

Producent: ATHENASOFT

Zawiera normatywy na wykonywanie okładzin ceramicznych specyficznych dla basenów. Nakłady uwzględniają podwyższone wymagania technologiczne i materiałowe dla tego rodzaju robót. W zakresie prac poza powierzchniami pionowymi i poziomymi uwzględniono również schody, przelewy i inne charakterystyczne elementy.

Cena netto: 31,00 zł
Cena brutto: 32,55 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna
Założenia ogólne

 

Rozdział 01 Prace przygotowawcze

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0101 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych 
 • Tablica 0102 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych i wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych
 • Tablica 0103 Dylatacje w okładzinach ceramicznych 
 • Tablica 0104 Dodatki do prac okładzinowych ściennych i podłogowych

Rozdział 02 Okładziny ścienne

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0201 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie grubowarstwowej 
 • Tablica 0202 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie grubowarstwowej 
 • Tablica 0203 Płytki z kamieni sztucznych o nieregularnych kształtach, na zaprawie grubowarstwowej 
 • Tablica 0204 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie cienkowarstwowej 
 • Tablica 0205 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie cienkowarstwowej 
 • Tablica 0206 Płytki z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach, na zaprawie cienkowarstwowej
 • Tablica 0207 Mikromozaika i mała mozaika na zaprawie cienkowarstwowej 
 • Tablica 0208 Mozaika średnia, na zaprawie cienkowarstwowej
 • Tablica 0209 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie epoksydowej 
 • Tablica 0210 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie epoksydowej
 • Tablica 0211 Płytki z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach, na zaprawie epoksydowej 
 • Tablica 0212 Mikromozaika i mała mozaika, na zaprawie epoksydowej 
 • Tablica 0213 Mozaika średnia, na zaprawie epoksydowej 
 • Tablica 0214 Pasy ozdobne z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych 
 • Tablica 0215 Narożniki z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych

Rozdział 03 Okładziny podłogowe

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0301 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie grubowarstwowej 
 • Tablica 0302 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie grubowarstwowej 
 • Tablica 0303 Płytki z kamieni sztucznych o nieregularnych kształtach, na zaprawie grubowarstwowej 
 • Tablica 0304 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie cienkowarstwowej 
 • Tablica 0305 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie cienkowarstwowej 
 • Tablica 0306 Płytki z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach, na zaprawie cienkowarstwowej
 • Tablica 0307 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie epoksydowej 
 • Tablica 0308 Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie epoksydowej
 • Tablica 0309 Płytki z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach, na zaprawie epoksydowej 
 • Tablica 0310 Mikromozaika i mała mozaika na zaprawie grubowarstwowej 
 • Tablica 0311 Mozaika średnia na zaprawie grubowarstwowej
 • Tablica 0312 Mikromozaika i mała mozaika na zaprawie cienkowarstwowej 
 • Tablica 0313 Mozaika średnia na zaprawie cienkowarstwowej
 • Tablica 0314 Mikromozaika i mała mozaika na zaprawie epoksydowej 
 • Tablica 0315 Mozaika średnia na zaprawie epoksydowej 
 • Tablica 0316 Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych wysokości do 10 cm umożliwiających płynne przejście w posadzkę (faseta z kształtek cokołowych)

Rozdział 04 Okładziny schodów

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0401 Kształtki z kamieni sztucznych - pozioma część stopnia 
 • Tablica 0402 Kształtki z kamieni sztucznych prostokątnych (różnej wielkości) układane we wzory i dopasowane do siebie wymiarami - pozioma część stopnia o szerokości do 35 cm 
 • Tablica 0403 Kształtki z kamieni sztucznych - pionowa część stopnia 
 • Tablica 0404 Kształtki z kamieni sztucznych - wyprofilowana prefabrykowana kształtka przechodząca w pionową część stopnia 
 • Tablica 0405 Mikromozaika, mozaika mała i mozaika średnia na zaprawie cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o długości do 35 cm 
 • Tablica 0406 Mikromozaika, mozaika mała i mozaika średnia na zaprawie cienkowarstwowej - pionowa część stopnia o wysokości do 20 cm 
 • Tablica 0407 Mikromozaika, mozaika mała i mozaika średnia na zaprawie epoksydowej - pozioma część stopnia o długości do 35 cm 
 • Tablica 0408 Mikromozaika, mozaika mała i mozaika średnia na zaprawie epoksydowej - pionowa część stopnia o wysokości do 20 cm

Rozdział 05 Okładziny przelewów i pozostałe prace glazurnicze

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0501 Rynny przelewowe typu Wiesbaden w basenach z wysokim zwierciadłem wody 
 • Tablica 0502 Rynny przelewowe typu Wiesbaden w basenach z niskim zwierciadłem wody 
 • Tablica 0503 Kształtki krawędziowe obrzeża basenu, gdy krawędź basenu nie jest krawędzią przelewu 
 • Tablica 0504 Płytki między obrzeżem basenu a rynną oraz pomiędzy rynną przelewową a dylatacją główną plaży basenowej 
 • Tablica 0505 Kształtki krawędziowe obrzeża basenu w systemach przelewów, gdy krawędź kształtki jest jednocześnie krawędzią rynny przelewowej (przelew typu Berlin) 
 • Tablica 0506 Rynny przelewowe z płytek i kształtek układanych na zaprawie grubowarstwowej izaprawie epoksydowej (nie dotyczy przelewów typu Wiesbaden) 
 • Tablica 0507 Prace uzupełniające