KNR nr AT-23 Okładziny ceramiczne - podłogi i schody

Producent: ATHENASOFT

Zawiera normatywy na wykonywanie okładzin ceramicznych podłóg, schodów, cokolików i blatów laboratoryjnych na zaprawach klejowych epoksydowych i cementowych (cienko- i grubowarstwowych) zarówno z płytek o regularnych, jak i nieregularnych kształtach, mozaiki i mikromozaiki. Uwzględniono w nim także prace przygotowawcze.

Cena netto: 31,00 zł
Cena brutto: 32,55 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna
Założenia ogólne

 

Rozdział 01 Prace przygotowawcze

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0101 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych
 • Tablica 0102 Dylatacje w okładzinach ceramicznych
 • Tablica 0103 Dodatki i potrącenia do prac okładzinowych

Rozdzaił 02 Okładziny podłogowe

 • Założenia szczegółowe
 • Okładziny podłogowe na zaprawie klejowej grubowarstwowej
  • Tablica 0201 Płytki o regularnych kształtach
  • Tablica 0202 Płytki o regularnych kształtach układane we wzory
  • Tablica 0203 Płytki o różnych i nieregularnych kształtach
  • Tablica 0204 Mikromozaika i mała mozaika układana metodą montażową
  • Tablica 0205 Mozaika średnia układana metodą montażową
 • Okładziny podłogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
  • Tablica 0206 Płytki o regularnych kształtach
  • Tablica 0207 Płytki o regularnych kształtach układane we wzory
  • Tablica 0208 Płytki o różnych i nieregularnych kształtach
  • Tablica 0209 Mikromozaika i mała mozaika układana metodą montażową
  • Tablica 0210 Mozaika średnia układana metodą montażową
 • Okładziny podłogowe na zaprawie epoksydowej
  • Tablica 0211 Płytki o regularnych kształtach
  • Tablica 0212 Płytki o regularnych kształtach układane we wzory
  • Tablica 0213 Płytki o różnych i nieregularnych kształtach
  • Tablica 0214 Mikromozaika i mała mozaika układana metodą licową
  • Tablica 0215 Mozaika średnia układana metodą licową
 • Cokoliki przyścienne
  • Tablica 0216 Cokoliki z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm
  • Tablica 0217 Cokoliki z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm
  • Tablica 0218 Listwy zakończeniowe

Rozdział 03 Okładziny schodów

 • Założenia szczegółowe
 • Okładziny stopni
  • Tablica 0301 Kształtki schodowe prostokątne - pozioma część stopnia
  • Tablica 0302 Kształtki schodowe prostokątne i o różnych kształtach układane we wzory i dopasowane do siebie wymiarami - pozioma część stopnia
  • Tablica 0303 Kształtki schodowe prostokątne – pionowa część stopnia
  • Tablica 0304 Wyprofilowane prefabrykowane kształtki schodowe dopasowane do wymiarów stopnia przechodzące w pionową część stopnia
  • Tablica 0305 Mikromozaika, mozaika mała i średnia na zaprawie cienkowarstwowej – pozioma część stopnia
  • Tablica 0306 Mikromozaika, mozaika mała i średnia na zaprawie cienkowarstwowej – pionowa część stopnia
  • Tablica 0307 Mikromozaika, mozaika mała i średnia na zaprawie epoksydowej – pozioma część stopnia
  • Tablica 0308 Mikromozaika, mozaika mała i średnia na zaprawie epoksydowej – pionowa część stopnia
 • Cokoliki schodowe
  • Tablica 0309 Cokoliki z kształtek schodowych o wysokości 10 cm
  • Tablica 0310 Cokoliki z kształtek schodowych o wysokości 15 cm
  • Tablica 0311 Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach

Rozdział 04 Okładziny blatów w laboratoriach

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0401 Okładziny blatów o szerokości do 90 cm
 • Tablica 0402 Okładziny blatów o szerokości powyżej 90 cm