KNR nr AT-22 Okładziny ceramiczne - ściany

Producent: ATHENASOFT

Zawiera normatywy na wykonywanie okładzin ceramicznych ścian i słupów na zaprawach klejowych oraz systemowych okładzin elewacyjnych na ruszcie metalowym. Uwzględnia także prace przygotowawcze, wiercenie i wycinanie otworów, obsadzenie drobnych elementów w okładzinie.

Cena netto: 31,00 zł
Cena brutto: 32,55 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna
Założenia ogólne

 

Rozdział 01 Prace przygotowawcze

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0101 Przygotowanie podłoża
 • Tablica 0102 Obsadzenie drobnych elementów w okładzinach
 • Tablica 0103 Wiercenie i wycinanie otworów w okładzinach
 • Tablica 0104 Obsadzanie listew ochronnych w okładzinach
 • Tablica 0105 Dylatacje w okładzinach
 • Tablica 0106 Dodatki i potrącenia do prac okładzinowych

Rozdział 02 Okładziny ścienne

 • Założenia szczegółowe
 • Okładziny ścian na zaprawie klejowej grubowarstwowej 
  • Tablica 0201 Płytki o regularnych kształtach
  • Tablica 0202 Płytki o regularnych kształtach układane we wzory
  • Tablica 0203 Płytki o różnych i nieregularnych kształtach
 • Okładziny ścian na zaprawie klejowej cienkowastwowej
  • Tablica 0204 Płytki o regularnych kształtach
  • Tablica 0205 Płytki o regularnych kształtach układane we wzory
  • Tablica 0206 Płytki o różnych i nieregularnych kształtach
  • Tablica 0207 Mikromozaika i mała mozaika układana metodą montażową
  • Tablica 0208 Mozaika średnia układana metodą montażową
 • Okładziny ścian na zaprawie epoksydowej
  • Tablica 0209 Płytki o regularnych kształtach
  • Tablica 0210 Płytki o regularnych kształtach układane we wzory
  • Tablica 0211 Płytki o różnych i nieregularnych kształtach
  • Tablica 0212 Mikromozaika i mała mozaika układana metodą licową
  • Tablica 0213 Mozaika średnia układana metodą licową
 • Okładziny słupów na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
  • Tablica 0214 Słupy prostokątne lub wieloboczne - okładziny z płytek o regularnych kształtach
  • Tablica 0215 Słupy prostokątne lub wieloboczne - okładziny z płytek o regularnych kształtach układanych we wzory
  • Tablica 0216 Słupy prostokątne lub wieloboczne - okładziny z mikromozaiki i małej mozaiki metodą montażową
  • Tablica 0217 Słupy prostokątne lub wieloboczne - okładziny z mozaiki średniej metodą montażową
  • Tablica 0218 Słupy okrągłe - okładziny z mikromozaiki i małej mozaiki metodą montażową
 • Okładziny słupów na zaprawie epoksydowej
  • Tablica 0219 Słupy prostokątne lub wieloboczne - okładziny z płytek o regularnych kształtach
  • Tablica 0220 Słupy prostokątne lub wieloboczne - okładziny z płytek o regularnych kształtach układanych we wzory
  • Tablica 0221 Słupy prostokątne lub wieloboczne - okładziny z mikromozaiki i małej mozaiki metodą licową
  • Tablica 0222 Słupy prostokątne lub wieloboczne - okładziny z mozaiki średniej metodą licową
  • Tablica 0223 Słupy okrągłe - okładziny z mikromozaiki i małej mozaiki metodą licową
 • Roboty uzupełniające
  • Tablica 0224 Pasy ozdobne z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych
  • Tablica 0225 Narożniki z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych

Rozdział 03 Okładziny elewacyjne

 • Założenia szczegółowe
 • Płytki układane na zaprawie klejowej
  • Tablica 0301 Płytki układane na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
 • Płytki systemowe układane na ruszcie
  • Tablica 0302 Płytki układane na ruszcie o module pionowym 40 cm
  • Tablica 0303 Płytki układane na ruszcie o module pionowym 45 cm
  • Tablica 0304 Ościeża - płytki układane na ruszcie
  • Tablica 0305 Płytki mocowane mechanicznie - naroża, ościeża oraz elementy i roboty uzupełniające