KNR nr AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M

Producent: ATHENASOFT

Zawiera normatywy na tymczasowe i trwałe oznakowanie jezdni taśmami odblaskowymi STAMARK i STAMARK WET REFLECTIVE, masą chemoutwardzalną STAMARK LPM 1200, oznakowanie barier w systemie LDS oraz inne elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu. W celu ułatwienia wyceny, jednostką przedmiarową dla robót w rozdziale 02 jest 1 km linii (segregacyjnej lub krawędziowej) zgodnie z oznaczeniem podanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez­pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Cena netto: 26,00 zł
Cena brutto: 27,30 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne
Informacje producenta

 

Rozdział 01 Oznakowanie nawierzchni za pomocą taśm odblaskowych STAMARK

 • Założenia szczegółowe 
 • LINIE
  • Tablica 0101 Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni taśmą odblaskową samoprzylepną najezdniową żółtą Stamark 
  • Tablica 0102 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (metodą overlay) 
  • Tablica 0103 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na gorąco (metodą inlay) 
  • Tablica 0104 Oznakowanie poziome nawierzchni betonowych za pomocą taśm odblaskowych Stamark
 • SKRZYŻOWANIA, PIKTOGRAMY
  • Tablica 0105 Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (overlay) 
  • Tablica 0106 Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (inlay)

Rozdział 02 Oznakowanie nawierzchni za pomocą mas LPM 1200

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0201 Oznakowanie nawierzchni bitumicznych za pomocą mas LPM 1200 grubowarstwowe 1,0 mm
 • Tablica 0202 Oznakowanie nawierzchni bitumicznych za pomocą mas LPM 1200 cienkowarstwowe 0,7 mm
 • Tablica 0203 Oznakowanie nawierzchni betonowych za pomocą mas LPM 1200 grubowarstwowe 0,9 mm
 • Tablica 0204 Oznakowanie nawierzchni betonowych za pomocą mas LPM 1200 cienkowarstwowe 0,6 mm

Rozdział 03 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • Założenia szczegółowe 
 • Tablica 0301 Profilowane elementy odblaskowe LDS mocowane do barier energochłonnych 
 • Tablica 0302 Profilowane elementy odblaskowe LDS mocowane do barier betonownych 
 • Tablica 0303 Demontaż profilowanych elementów odblaskowych LDS 
 • Tablica 0304 Punktowe elementy odblaskowe (PEO) i separatory