KNR nr AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową

Producent: ATHENASOFT

Zawiera normatywy na wykonanie otworów w przegrodach budowlanych, przecinanie przegród i elementów betonowych przy użyciu narzędzi diamentowych oraz frezowanie powierzchni betonowych. Nakłady w tablicach uszeregowano ze względu na rodzaj przegród budowlanych, średnice wierconych otworów (od 40 do 500 mm !), głębokość cięcia lub frezowania wykonywanego za pomocą różnych narzędzi.

Cena netto: 26,00 zł
Cena brutto: 27,30 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Ustalenia wstępne  
Założenia  szczegółowe  

  • Tablica  0101  Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm techniką diamentową w betonie zbrojonym 
  • Tablica  0102  Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm techniką diamentową w betonie niezbrojonym 
  • Tablica  0103  Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm techniką diamentową w cegle 
  • Tablica  0104  Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40 cm 
  • Tablica  0105  Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40 cm 
  • Tablica  0106  Cięcie piłą diamentową ścian i stropów z cegły o grubości do 40 cm
  • Tablica  0107  Cięcie piłą linową diamentową 
  • Tablica  0108  Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową 
  • Tablica  0109  Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm 
  • Tablica  0110  Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm