KNR nr AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M

Producent: ATHENASOFT

Zawiera normatywy dotyczące okablowania strukturalnego został przygotowany przez najlepszych specjalistów w branży. W 20 tablicach podano jednostkowe nakłady rzeczowe praktycznie wyczerpujące zakres robót występujących w technologii firmy Reichle&De-Massari. Bardzo szczegółowe opisy i ujęcie wszystkich specyficznych prac, aż po pomiary i testowanie linii transmisyjnych, sprawia iż katalog idealnie koresponduje z potrzebami instalatorów zarówno sieci telefonicznych, jak i komputerowych.

Cena netto: 51,00 zł
Cena brutto: 53,55 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część  ogólna  
Założenia  szczegółowe  

 • Tablica  0101  Układanie pionowego okablowania strukturalnego 
 • Tablica  0102  Układanie poziomego okablowania strukturalnego 
 • Tablica  0103  Dodatki - zależnie od miejsca układania kabli
 • Tablica  0104  Układanie peszla / rurek podtynkowych 
 • Tablica  0105  Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych 
 • Tablica  0106  Montaż mechaniczny złącza światłowodowego na kablu światłowodowym 
 • Tablica  0107  Montaż modułu RJ45 na skrętce 4-parowej 
 • Tablica  0108  Montaż gniazd abonenckich 
 • Tablica  0109  Szafy dystrybucyjne 19"
 • Tablica  0110  Tablice rozdzielcze światłowodowe 
 • Tablica  0111  Tablice rozdzielcze 19" 16xRJ45 
 • Tablica  0112  Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
 • Tablica  0113  Tablice rozdzielcze Voice 50xRJ45 
 • Tablica  0114  Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej Voice 50xRJ45
 • Tablica  0115  Tablice rozdzielcze Global 19" RJ45 
 • Tablica  0116  Kasety światłowodowe w tablicach Global 
 • Tablica  0117  Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki SRV lub do łączówki VS Standard w szafie dystrybucyjnej     
 • Tablica  0118  Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 
 • Tablica  0119  Krosowanie 
 • Tablica  0120  Montaż elementów kodujących i zabezpieczających moduły RJ45