KNR nr AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips

Producent: ATHENASOFT

Zawiera normatywy na wykonanie nie tylko standardowych ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, ale również: ścian do 10 m wysokości, ścian kinowych, ścian krzywoliniowych, obudowy pionów instalacyjnych, obudowy słupów i dźwigarów, zabudowy poddaszy, podłóg w systemie suchego jastrychu, montażu ościeżnic w ścianach z płyt g.-k. W Katalogu uwzględniono również podział ze względu na odporność ogniową poszczególnych systemów suchej zabudowy. Nakłady ujmują całość procesu budowlanego od przygotowania stanowiska robót, aż po jego uprzątnięcie (co nie zawsze podawane jest w katalogach innych producentów).

Cena netto: 26,00 zł
Cena brutto: 27,30 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna
Założenia ogólne
Informacje producenta

 1. Nazewnictwo systemów suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips
 2. Materiały stosowane w systemach suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips

 

Rozdział 01 ŚCIANY I OKŁADZINY ŚCIAN z płyt gipsowo-kartonowych w technologii Lafarge Nida Gips

 1. Opis systemów 
 2. Przykładowe rozwiązania
 • Tablica 0101 Okładziny ścian z płyt g.-k. NIDA (system NIDA Tynk) 
 • Tablica 0102 Obudowy ścienne z płyt g.-k. NIDA na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym (system NIDA Tynk 62A50, 87A75, 112A100, 75A50, 100A75, 125A100)
 • Tablica 0103 Ścianki działowe z płyt g.-k. NIDA na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym (system NIDA Ściana 75A50, 100A75, 125A100, 100A50, 125A75, 150A100)
 • Tablica 0104 Ścianki działowe z płyt g.-k. NIDA na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym (system NIDA Ściana 155B50, 205B75, 255B100, 160D50, 210D75) 
 • Tablica 0105 Ściany wysokie z płyt g.-k. NIDA Ogień o wysokości maksymalnie do 9 m (system NIDA Ściana SW 150, SW 175, SW 190, SW 200)
 • Tablica 0106 Ściany wysokie z płyt g.-k. NIDA Ogień o wysokości maksymalnie do 10 m (system NIDA Ściana SW 150/400, SW 175/400, SW 190/400, SW 200/400) 
 • Tablica 0107 Ściany kinowe z płyt g.-k. NIDA Ogień o wysokiej izolacyjności akustycznej (system NIDA SLA) 
 • Tablica 0108 Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g.-k. NIDA Gięta na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA Ściana 75G50, 100G75, 125G100) 
 • Tablica 0109 Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe obsadzone w ściankach z płyt g.-k. NIDA

Rozdział 02 SUFITY PODWIESZANE, OKŁADZINY STROPÓW I PODDASZY z płyt gipsowo-kartonowych w technologii Lafarge Nida Gips

 1. Opis systemów 
 2. Przykładowe rozwiązania
 • Tablica 0201 Sufity podwieszane z płyt g.-k. NIDA Ogień na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA Sufit) 
 • Tablica 0202 Okładziny stropów z płyt g.-k. NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD)
 • Tablica 0203 Okładziny poddasza z płyt g.-k. NIDA na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu drewnianego (system NIDA Poddasze)

Rozdział 03 ZABEZPIECZENIA OGNIOOCHRONNE SZYBÓW INSTALACYJNYCH I KONSTRUKCJI STALOWYCH z płyt gipsowo-kartonowych w technologii Lafarge Nida Gips

 1. Opis systemów 
 2. Przykładowe rozwiązania
 • Tablica 0301 Obudowy szybów instalacyjnych z płyt g.-k. NIDA Ogień bez konstrukcji nośnej (system NIDA Szacht 25/2, 30/2, 40/2, 50/2) 
 • Tablica 0302 Obudowy szybów instalacyjnych z płyt g.-k. NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 (system NIDA Szacht 75X50, 80X50, 90X50, 100X50) 
 • Tablica 0303 Obudowy szybów instalacyjnych z płyt g.-k. NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C75 (system NIDA Szacht 100X75, 105X75, 115X75, 125X75) 
 • Tablica 0304 Obudowy szybów instalacyjnych z płyt g.-k. NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C100 (system NIDA Szacht 125X100, 130X100, 140X100, 150X100) 
 • Tablica 0305 Obudowy słupów stalowych płytami g.-k. NIDA Ogień (system NIDA Stal S12/1, S15/1, S25/2, S27/2, S30/2, S37/3, S42/3, S45/3, S50/4, S55/4) 
 • Tablica 0306 Obudowy podciągów stalowych płytami g.-k. NIDA Ogień (system NIDA Stal B12/1, B15/1, B25/2, B27/2, B30/2)

Rozdział 04 PODŁOGI W SYSTEMIE SUCHEGO JASTRYCHU z płyt gipsowo-kartonowych w technologii Lafarge Nida Gips

 • Opis systemu 
 • Tablica 0401 Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga)