KNR nr AT-11 Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE

Producent: ATHENASOFT

Zakres robót w Katalogu obejmuje głębienie wykopów liniowych koparkami, ręczne roboty ziemne w wykopach, nakłady uzupełniające z tytułu transportu urobku, mechaniczne lub ręczne zasypywanie wykopów z jednoczesnym montażem / demontażem umocnień PODLASIE. W tablicach zastosowano podział wg głębokości i szerokości wykopów dla poszczególnych kategorii gruntu i zastosowanego wariantu sprzętowego, co pozwala skosztorysować praktycznie pełen zakres występujących robót.

Cena netto: 23,00 zł
Cena brutto: 24,15 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Ustalenia wstępne  
Założenia szczegółowe 

 • Tablica  0101  Wykopy liniowe o głębokości do 2,8 m w umocnieniu słupowo-liniowym „PODLASIE 1”
 • Tablica  0102  Wykopy liniowe o głębokości do 4,0 m w umocnieniu słupowo-liniowym „PODLASIE 1”
 • Tablica  0103  Wykopy liniowe o głębokości do 5,0 m w umocnieniu słupowo-liniowym „PODLASIE 1”
 • Tablica  0104  Wykopy liniowe o głębokości do 2,4 m w umocnieniu typu box „PODLASIE 2”
 • Tablica  0105  Wykopy liniowe o głębokości do 4,0 m w umocnieniu typu box „PODLASIE 2”
 • Tablica  0106  Wykopy liniowe w umocnieniu słupowo-listwowym „PODLASIE 3” –– nakłady uzupełniające
 • Tablica  0107  Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych w umocnieniu słupowo-listwowym „PODLASIE 3” – nakłady uzupełniające
 • Tablica  0108  Nakłady uzupełniające do tablic 0101÷ 0105 z tytułu transportu urobku 
 • Tablica  0109  Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o głębokości do 2,8 m w umocnieniu „PODLASIE”    
 • Tablica  0110  Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o głębokości do 4,0 m w umocnieniu „PODLASIE”    
 • Tablica  0111  Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o głębokości do 5,0 m w umocnieniu słupowo-liniowym  „PODLASIE 1”
 • Tablica  0112  Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu „PODLASIE”