KNR nr AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych

Producent: ATHENASOFT

Zawiera nakłady rzeczowe robocizny i pracy sprzętu przy załadunku i wyładunku oraz przewozie materiałów budowlanych w warunkach ruchu miejskiego oraz między miastami. W Katalogu rozróżniono cztery sposoby wykonywania prac ładunkowych: ręcznie, ładowarką jednonaczyniową kołową, za pomocą żurawia kołowego, za pomocą wózka widłowego.

Cena netto: 20,00 zł
Cena brutto: 21,00 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Ustalenia wstępne 
Założenia szczegółowe 

  • Tablica  0101  Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych – samochody lub przyczepy skrzyniowe 
  • Tablica  0102  Załadunek ręczny, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich – samochody lub przyczepy samowyładowcze 
  • Tablica  0103  Załadunek ładowarką, wyładunek ręczny materiałów budowlanych sypkich – samochody lub przyczepy skrzyniowe 
  • Tablica  0104  Załadunek ładowarką, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich – samochody lub przyczepy samowyładowcze 
  • Tablica  0105  Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych – samochód skrzyniowy z żurawiem przeładunkowym 
  • Tablica  0106  Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego
  • Tablica  0107  Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą wózka widłowego 
  • Tablica  0108  Przewóz materiałów budowlanych