KNR nr AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

Producent: ATHENASOFT

Zawiera normatywy na wzmacnianie gruntu pod warstwy technologiczne przy użyciu geowłóknin i geokrat, regenerację nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin, roboty mieszankami bitumicznymi stosowanymi "na zimno", nowoczesne izolacje pod nawierzchnie drogowe Servidek/Servipak i nawierzchnie antypoślizgowe (na parkingach, przejściach dla pieszych itp.). Osobny rozdział poświęcono tymczasowemu i stałemu oznakowaniu poziomemu jezdni. W tablicach ujęto nakłady na znakowanie taśmami odblaskowymi (overlay i inlay), masami chemoutwardzalnymi, masami i prefabrykatami termoplastycznymi. W katalogu znalazły się również elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu - separatory drogowe, różne rodzaje punktowych elementów odblaskowych, progów podrzutowych i zwalniających.

Cena netto: 26,00 zł
Cena brutto: 27,30 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne


Rozdział 01 Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0101 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
 • Tablica 0102 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat
 • Tablica 0103 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – utrwalanie powierzchniowe nawierzchni
 • Tablica 0104 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – naprawa nawierzchni bitumicznej
 • Tablica 0105 Naprawy tymczasowe nawierzchi bitumicznych wykonywane na zimno
 • Tablica 0106 Przygotowanie powierzchi pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na mostach
 • Tablica 0107 Warstwy izolacyjne pod nawierzchnie drogowe na mostach SERVIDEK/SERVIPAK
 • Tablica 0108 Powierzchnie antypoślizgowe

Rozdział 02 Oznakowanie poziome i elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0201 Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą
 • Tablica 0202 Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni – odblaski i separatory
 • Tablica 0203 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym
 • Tablica 0204 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
 • Tablica 0205 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na gorąco za pomocą mas termoplastycznych
 • Tablica 0206 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych
 • Tablica 0207 Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (overlay)
 • Tablica 0208 Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na gorąco (inlay)
 • Tablica 0209 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – progi zwalniające i krawężniki
 • Tablica 0210 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe (PEO)