KNR nr AL-01 Systemy alarmowe

Producent: ATHENASOFT

Dotyczy systemów alarmowych włamaniowych i napadowych, pożarowych, kontroli dostępu i TVU. Normatywy obejmują nowoczesne technologie montażu instalacji alarmowych oraz prace związane z oprogramowaniem zaawansowanych technicznie systemów elektronicznego zabezpieczenia.

Cena netto: 51,00 zł
Cena brutto: 53,55 zł

Szczegóły produktu

 

SPIS TREŚCI

 

Część ogólna
Założenia ogólne

 

Rozdział 01 Urządzenia systemów alarmowych

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0101 Montaż kompaktowej centrali alarmowej 
 • Tablica 0102 Montaż modułowej centrali alarmowej 
 • Tablica 0103 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej (grupowej) konwencjonalnej w centrali alarmowej 
 • Tablica 0104 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej adresowej w centrali alarmowej 
 • Tablica 0105 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej przekaźnikowej w centrali alarmowej 
 • Tablica 0106 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej w centrali alarmowej 
 • Tablica 0107 Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alarmowej 
 • Tablica 0108 Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego 
 • Tablica 0109 Montaż akumulatora bezobsługowego 
 • Tablica 0110 Montaż tablicy wskaźnikowej optycznej 
 • Tablica 0111 Montaż elementów obsługowych 
 • Tablica 0112 Montaż zasilacza 
 • Tablica 0113 Montaż modułu adresowego 
 • Tablica 0114 Montaż obudowy 
 • Tablica 0115 Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu 
 • Tablica 0116 Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego

Rozdział 02 Systemy alarmowe włamaniowe i napadowe

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0201 Montaż czujki ruchu 
 • Tablica 0202 Montaż czujki stłuczenia szkła 
 • Tablica 0203 Montaż czujki otwarcia 
 • Tablica 0204 Montaż czujki napadowej 
 • Tablica 0205 Montaż czujki wstrząsowej, wibracyjnej i sejsmicznej 
 • Tablica 0206 Montaż czujki specjalnej 
 • Tablica 0207 Montaż barier podczerwieni, mikrofalowych i optycznych
 • Tablica 0208 Montaż elementów obsługowych

Rozdział 03 Systemy kontroli dostępu

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0301 Montaż elementów systemu kontroli dostępu – identyfikacja PIN-kodu 
 • Tablica 0302 Montaż elementów systemu kontroli dostępu – kontrolery (sterowniki) 
 • Tablica 0303 Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu 
 • Tablica 0304 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących 
 • Tablica 0305 Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicznych elementów blokujących 
 • Tablica 0306 Uruchomienie systemu kontroli dostępu 
 • Tablica 0307 Praca próbna systemu kontroli dostępu

Rozdział 04 Systemy alarmowe pożarowe

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0401 Montaż czujek pożarowych 
 • Tablica 0402 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru 
 • Tablica 0403 Montaż gniazd pożarowych 
 • Tablica 0404 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP

Rozdział 05 Systemy telewizji przemysłowej (TVU)

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0501 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamery, monitory 
 • Tablica 0502 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – przełączniki, krosownice 
 • Tablica 0503 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – detektory ruchu, urządzenia zapisujące 
 • Tablica 0504 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – głowice, podświetlacze, nadajniki i odbiorniki 
 • Tablica 0505 Dodatki za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU 
 • Tablica 0506 Uruchomienie systemu TVU

Rozdział 06 Programowanie systemów alarmowych

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0601 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 
 • Tablica 0602 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych 
 • Tablica 0603 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych 
 • Tablica 0604 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego

Rozdział 07 Integracja systemów alarmowych

 • Założenia szczegółowe
 • Tablica 0701 Montaż zestawu PC
 • Tablica 0702 Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemy alarmowe
 • Tablica 0703 Dodatki za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i zarządzającego