Do sklepu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne

 

Norma EXPERT

Najbardziej zaawansowany technologicznie program do kosztorysowania.
Stworzona od nowa aplikacja łącząca w sobie zalety Normy PRO z ostatnimi rozwiązaniami technologii ICT.

 

Funkcje programu:

 • Wygodne wprowadzanie pozycji do kosztorysu
 • Inteligentne autouzupełnianie
 • Szybsza edycja nakładów RMS
 • Filtry – nowoczesny sposób analizy kosztorysu
 • Wykresy – graficzna analiza wartości kosztorysowych
 • Gotowe szablony wydruków i zapis danych w różnych formatach
 • Import cenników i przedmiarów
 • Zarządzanie cennikami, katalogami, kartotekami
 • Katalogi własne - nowy edytor
 • Bezpośrednie pobieranie cen z Intercenbud - Ogólnopolskiej Bazy Cen w Budownictwie

 

Przeglądarka BIM

 

Przeglądarka BIM umożliwia wizualizacje obiektu budowlanego oraz dostęp do informacji o poszczególnych obiektach zapisanych w pliku IFC. Funkcjonalność jest ukierunkowana na proces, bezpośredniego odczytywania i przenoszenia wymiarów do przedmiaru. 

W trakcie pracy można jednocześnie pracować na kilku modelach, dokonać obliczeń ilości robót i aktualizować obliczenia wykonane wcześniej w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie.

W czasie pracy użytkownik może ograniczyć prezentacje do wybranego fragmentu modelu lub typu elementów. Mechanizm ciecia płaszczyzn umożliwia analizę trudno dostępnych obiektów. 
Dostępne filtry pozwalają kontrolować proces przedmiarowania.

 

 

Rozbudowana baza katalogowa z interfejsem graficznym

 

W bazie Normy EXPERT jest aktualnie ponad 360 katalogów norm. Poruszanie się po tak dużym zbiorze może okazać się kłopotliwe mimo dostępnych mechanizmów wyszukiwania i nawigacji. Dla poprawienia komfortu pracy został udostępniony graficzny interfejs grup katalogowych. Dzięki niemu można łatwo i szybko odnaleźć właściwy zestaw katalogów i uniknąć doboru złej pozycji kosztorysowej. Czytelne ikony z opisami grup pozwolą ograniczyć prezentację do preferowanej listy.

 

 

Zarządzanie wersjami kosztorysu – rejestrowanie zmian

 

W Normie PRO mechanizm rejestracji zmian bazował tylko na dwóch wersjach kosztorysu. W przypadku Normy EXPERT nie występuje takie ograniczenie. Można definiować dowolną ilość wersji kosztorysu i porównywać je z wykazem różnic na ekranie. Dzięki temu można dokładnie przenalizować wprowadzane zmiany np. po wycenie kosztorysu nowym kwartałem cennika INTERCENBUD

 

 

Import PDF z edytorem własnych szablonów

 

Norma EXPERT obsługuje PDF’y z wydrukami przygotowanymi w popularnych programów do kosztorysowania. Są wczytywane nie tylko przedmiary, ale również różne wersje kosztorysów. Dostępny jest import plików PDF zawierających skany wydruków papierowych. Rozbudowany kreator umożliwi poprawę nierówno zeskanowanych stron, linii tabeli, a nawet pojedynczych słów. Nowością jest moduł pozwalający budować własne szablony importu w przypadku nietypowych wydruków lub dokumentacji przygotowanej w programie MS Excel.

 

 

Moduł do kalkulacji kosztów cyklu życia budynku

 

Moduł umożliwia wyliczanie kosztów cyklu życia budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11.07.2018 r w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Jednym z najważniejszych celów wprowadzenia rozporządzenia jest uniknięcie wyboru oferty opartej tylko na kryterium najniższej ceny, ale również na uwzględnieniu kosztów utrzymania i eksploatacji w cyklu życia budowli oraz ewentualnej rozbiórki.

 

 

Moduł do rozliczania wykonanych robót

 

W programie Norma EXPERT użytkownik ma możliwość rozliczania wykonanych robót dzięki dołączonemu modułowi Wykonanie robót. Po zdefiniowaniu okresów rozrachunkowych może wprowadzać dane dla pojedynczych pozycji, działów oraz całego kosztorysu. Drzewo elementów z czytelnymi grafikami oraz widoki pozwolą na bieżąco kontrolować realizację inwestycji. Widok NAKŁADY umożliwią przeglądanie nakładów pod kątem ich zużycia w okresach rozrachunkowych. Specjalnie opracowane wydruki ułatwia sporządzenie dokumentacji z poszczególnych etapów budowy.

 

 

Filtrowanie i grupowanie danych – nowoczesny sposób analizy kosztorysu

 

W programie dostępny jest duży zakres wbudowanych filtrów. Istnieje również możliwość definiowania własnych filtrów prostych oraz bardziej złożonych zawierających kilka warunków. Każda tabela występująca w programie wyposażona jest w mechanizmy sortowania, natychmiastowego filtrowania i grupowania wg każdej kolumny.

 

 

Wykresy – graficzna analiza danych kosztorysowych
W końcowej analizie kosztorysu najlepiej sprawdzą się wbudowane wykresy, które umożliwią prezentację danych w formie graficznej. Pozwolą szybko ustalić która pozycja, nakład lub grupa kosztów stanowią największy lub najmniejszy koszt. Dodatkowo poszczególne wykresy można konfigurować i dostosować do własnych potrzeb.

 

 

Bezpośredni eksport do formatu MS Project
Wykonany kosztorys można zapisać w formacie wymiany programu do harmonogramowana Ms Project (*.xml). Dostępne są dodatkowe opcje pozwalające określić rodzaj konwersji: Działami, Pozycjami (działy lub pozycje staną się zadaniami) czy Wg kluczy planów działów lub Wg Kluczy wykonawczych i lokalizacji. W przypadku wyboru konwersji Pozycjami lub Działami pojawi się możliwość eksportu dodatkowych danych pozycji, działów i nakładów, które w Ms-Project zostaną potraktowane jako pola niestandardowe.
 
 
Eksport danych do MS Excel
Norma EXPERT posiada możliwość eksportu danych kosztorysowych z formułami do programu MS Excel. W taki sposób można zapisać kosztorys ofertowy, FIDIC i tabelę elementów scalonych. W opcjach eksportu dostępne są opcje pozwalające określić zawartość szablonu, tytuł oraz dodatkowy opis.
 
 
Import skanów PDF
Import PDF dostępny w Normach umożliwia obsługę plików z popularnych programów do kosztorysowania. Dostępna jest również możliwość definiowania własnych szablonów pozwalających wczytać nietypowe wydruki np. sporządzone w programie MS Excel. Dodatkowy atut Normy EXPERT to wbudowany import plików PDF zawierających skany wydruków papierowych. Rozbudowany kreator umożliwia korektę nierówno zeskanowanych stron, linii tabeli, a nawet pojedynczych słów.
 
 
Porównanie pozycji kosztorysowych
Po wyszukiwaniu w bazie może okazać się, że do wyboru jest kilka alternatywnych pozycji z
różnych katalogów. Nie zawsze na podstawie samego opisu i numeru katalogu można
dokonać najlepszego wyboru. Może w tym pomóc mechanizm pozwalający porównać w
jednym oknie szczegóły wybranych pozycji.
 
 
Edytor skrótów klawiszowych
Użytkownicy preferujący pracę na klawiaturze z całą pewnością docenią edytor skrótów klawiszowych. Pozwoli na dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń.
 
 
Rozliczanie odpadów w kosztorysach
W Normie EXPERT można aktywować mechanizm wspierający rozliczanie odpadów. Dzięki temu można uzyskać zestawienie z wykazem kosztów utylizacji.
 
 

 
Norma EXPERT może być aktualizowana przez kwartalnik Buduj z Głową

 


Norma PRO współpracuje z:

  

 

Wymagania sprzętowe:

 

Uwaga! Program współpracuje wyłącznie z kluczami USB Cipher.

Minimalne wymagania systemowe:

 • procesor: Pentium 4 lub równoważny;
 • pamięć: 1GB RAM;
 • rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 • HDD: 1GB, napęd DVD;
 • system operacyjny: Windows 7, 8, 10

Zalecane wymagania systemowe:

 • procesor: Intel Core 2 Duo lub równoważny;
 • pamięć: 2GB RAM;
 • rozdzielczość ekranu: 1920x1200;
 • HDD: 2GB, napęd DVD;
 • system operacyjny: Windows 7, Vista, XP SP3
 • zalecane: dostęp do łącza internetowego w celu pobierania aktualizacji.

Uwaga! Program działa tylko z kluczem sprzętowym USB Cipher.  Licencja dwustanowiskowa zezwala na instalacje na dwóch komputerach. Przy zakupie tego typu licencji wydawany jest jeden klucz sprzętowy - USB Cipher.