Do sklepu

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne

 

Planista
 

PLANISTA 6.5.20 pozwala na harmonogramowanie robót budowlanych z użyciem dodatkowych narzędzi, m.in. takich jak filtrowanie i sortowanie harmonogramów, czy analizę kosztów robocizny. Dodatkowo wyposażony jest w moduły: Postęp robót, Obrót finansowy oraz Wykresy.

 

 

  • Program Planista służy do harmonogramowania przedsięwzięć (w tym przedsięwzięć budowlanych).
  • Program ma możliwość czytania danych kosztorysowych zawartych w plikach *.ath i umożliwia wykorzystanie tych danych w procesie sporządzania harmonogramów.
  • Umożliwia automatyczne utworzenie czynności z elementów scalonych kosztorysu lub z pozycji kosztorysowych.
  • Harmonogram można też tworzyć w części lub w całości bez użycia kosztorysu wprowadzając dane z klawiatury.

  • Na podstawie harmonogramu można sporządzić automatycznie zestawienia okresowe (miesięczna, tygodniowe itp.) na nakłady rzeczowe i finansowe. Raporty o zapotrzebowaniu można eksportować do Excela.
  • Czynności można opisywać dodatkowo za pomocą znaczników umożliwiających dowolne filtrowanie i sortowanie harmonogramów. Zestawienia nakładów wykonywane są dla przefiltrowanych czynności, np. dla wybranego podwykonawcy.
  • Za pomocą czynności hamakowych można modelować w harmonogramie koszty czasu (np. koszt dzierżawy sprzętu) czy kar umownych wynikających z opóźnień realizacji zadań.
  • Za pomocą tzw. czynności etapowych można podzielić każde zadanie na etapy z wyznaczonymi przerwami pomiędzy tymi etapami.
  • W harmonogramie można rejestrować procentowy postęp robót ( rejestracja uproszczona) lub wg wykonanych obmiarów robót zawartych w pozycjach kosztorysowych (rejestracja szczegółowa). Postęp robót widoczny jest na harmonogramie.