Sekocenbud BCR - 3 kw.2019

Producent: OWEOB PROMOCJA

Zestaw biuletynów cen robót na CD (BRZ,BRB,BRI,BRE,BRR)

sekocenbud
Cena netto: 140,65 zł
Cena brutto: 173,00 zł

Szczegóły produktu

 

Płyta CD zawiera informacje cenowe publikowane w pięciu zeszytach:
  1. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ
  2. Biuletyn cen robót budowlanych-inwestycyjnych BRB
  3. Biuletyn cen robót instalacyjnych ( inwestycyjnych i remontowych) BRI
  4. Biuletyn cen robót elektrycznych ( inwestycyjnych i remontowych)  BRE
  5. Biuletyn cen robót budowlanych-remontowych ( w tym roboty remontowe w obiektach zabytkowych) BRR
 
Biuletyny cen robót można stosować do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofert na przetargi budowlane, opracowywania uproszczonych kalkulacji i rozliczeń robót, waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, negocjowania cen w postępowaniu bezprzetargowym, szacowania wartości szkód majątkowych.