Sekocenbud BCO, BCM - 2 kw.2019

Producent: OWEOB PROMOCJA

Zestaw biuletynów cen zagregowanych na CD (BCO cz. I i II, BCM)

sekocenbud, meritum
Cena netto: 150,41 zł
Cena brutto: 185,00 zł

Szczegóły produktu

 

Zestaw biuletynów zagregowanych (wydawanych kwartalnie) na płycie CD do przygotowania kosztorysów inwestorskich i obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowywania kosztorysów ofertowych i analiz porównawczych przygotowanych kosztorysów ofertowych, negocjowania cen w bezprzetargowym trybie zlecania robót, szacowania nieruchomości, oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych i doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.
Zestaw na płycie CD składa się z trzech zeszytów:
  1. Biuletyn cen obiektów budowlanych - BCO część I - obiekty kubaturowe,
  2. Biuletyn cen obiektów budowlanych -   BCO część II - obiekty inżynieryjne,
  3. Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM