Sekocenbud BCA, BCD, BCP - 3 kw.2019

Producent: OWEOB PROMOCJA

Zestaw biuletynów cen robót scalonych na CD (BCA, BCD, BCP)

sekocenbud, meritum
Cena netto: 108,13 zł
Cena brutto: 133,00 zł

Szczegóły produktu
 
Biuletyny cen scalonych ( wydawnictwa kwartalne ) na płycie CD do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych, opracowywania uproszczonych kalkulacji rozliczeń robót budowlanych, obliczania kosztów robót budowlanych przy opracowywaniu wniosków o dotację ze środków pomocowych z Unii Europejskiej, waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych oraz cen jednostkowych robót, w tym również zgromadzonych we własnych bazach cenowych u inwestorów i wykonawców, negocjowania cen w bezprzetargowych postępowaniach zlecenia robót, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości, doradztwa finansowego dla banków, deweloperów i ośrodków decyzyjnych.
ZESTAW składa się z trzech zeszytów: 
  1. Biuletyn cen asortymentów - BCA (powiększony o część opisową zawierającą charakterystyki asortymentów robót)
  2. Biuletyn cen robót drogowych BCD (powiększony o ceny robót mostowych, dodatkowo roboty kolejowe i tramwajowe,  publikowanych na poziomie agregacji dostosowanym do cen rynkowych stosowanych w budownictwie mostowym)
  3. Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP